24 april 2022
Staden ser till sina träd på området

Markägaren har tittat till några "skogsträd" och stora eken, så de inte är några grenar som trillar ner i huvudet på de som rör sig under.


Denna bild är tagen 22 april - då de var uppe i eken.
Foto Börje Hörndahl/11

 


Vårt vårdträd eken på Selins väg.


Markägaren, Stockholms stad har tagit bort grenar som började bli dåliga.


I högen av grenar finns det både från löv- och barrträd.


Stammarna få stå kvar - så smådjur kan bosätta sig i dem.


På hela kullen mellan andra och fjärde tvärgränd blev det lite glesare

 

foto: Anne-Charlotte Bennerstam/165
utom den översta.