9 maj 2022
Listuddsbäcken vid fotbollsplanen

Kommunen, markägaren, har rensat vår bäck och har under vårvintern sett till att bäcken blivit bredare och säkert djupare mellan Kioskvägen och Flaten. De har rensat bort en hel del växtlighet som vuxit runt bäcken. Förhoppningsvis blir det mer flöde genom området efter detta och förhoppningsvis slipper vi översvämningar.


Kanske finns det skäl att kalla den Listuddsfloden nu...


Gräsänderna har återtagit sin plats i Listuddsbäcken.


Mycket träd och snår har plockats bort, så nu ser man vattnet tydligare.


Där borta där enen står, ligger bron vid Kioskvägen.


Ekarna är ståtliga även utan löv.


Ekarnas skelett träder fram innan löven tar över.

 

foto: Anne-Charlotte Bennerstam/165