7 juni 2022
Ett märkligt möte vid Flaten


Denna figur kan man stöta på när man går gångvägen vid Flaten...

 

foto: Ann Bringemo/47