6 augusti 2022
Båtutflykt till Gustavsberg med M/S Gustafsberg III


En härlig sommardag blev det för de trettiotal Listuddare som tog M/S Gustafsberg genom Stockholms inre skärgård.
På båten serverades en god måltid medan båten sakta tog sig genom Skurusundet, Lännerstasundet, Stäket, Baggensfjärden och in i Farstaviken.

 

foto: Victoria Tenggren/149
Catharina Neiderman/139 (de som är markerade med CN)