19 augusti 2022
Allsång vid fotbollsplanen - område 5 arrangerar

Conny & Kattis fixade allsånghäften och samlade sångare från område 5.
Charlie var allsångsledare.

 

foto: Karin Karlsson/248