11 juni 2023
Väststöd skapade av grenar och annan återvinning
David Rylander skapar och berättar


Ett 20-tal kolonister hade samlats för att få idéer hur man kan skapa egna växtstöd.


Grenar från kvisthögen kan användas och knytas ihop med sisalrep.
Sisal är en storvuxen örtartad växt inom familjen sparrisväxter.


David visade oss olika sätt som man kan göra stöd till buskar, tomater och andra växter liksom till planteringskanter.
Han använder bland annat grenar, målade bräder och stenar.
Han berättade vilka trädgrenar som håller längst och kan vara bra att använda.


David lärde oss olika knopar som är bra att använda till sisalrep.

 

foto: Ewa Asplund/295