4 juli 2023
Gula guppen är åter i tjänst

År 2010 och 2011 köpte Listudden in 48 gula väggupp.
Dom är tunga, väger runt 27 kg styck.
De placerades ut på strategiska platser i syfte att minska hastigheten på bilar och cyklar.
De fyllde sin funktion i några år, men sedan har de flyttats och kanske hamnat på fel ställen.

Vissa tycker de gula guppen är bra - andra gillar dom inte.
Nu har guppen äntligen återfått en placering utifrån trafiksäkerhet. De ligger där det är mest trafik, ofta före korsningar och vid lekplatsen.
Vi hoppas att de ska ligga kvar där de nu är placerade och att de får den effekt som är tänkt - dvs sänkt hastighet på våra vägar.

 * Syftet med de gula guppen är att minska bilars och cyklars hastighet.
* Guppen ska vara placerade så att man kan ta sig förbi med barnvagn, permobil, rollator och liknande utan att behöver köra över dem. Om flera gupp är utplacerade på ett ställe så ska de ligga med någon meters förskjutning så det går att väja.
* Två eller tre gupp kan behöva ligga nära varandra, om vägen är bredare än guppet, men förskjutna i sidled. Detta för att bilar inte ska kunna köra över dem med hjulen på var sin sida om guppet. Det gör också att cyklister behöver sänka farten och väja om de inte vill köra över guppet.
* För att guppen ska hålla sin funktion, dvs sänka farten på bilar och cyklar, så behöver de skakas av någon gång per år.

 

foto: Eva Asplund/295