28 oktober 2023
Ekudden - en naturpärla
Ekudden - en udde i Flaten


Följer man Listuddsvägen förbi Listuddens gård och sedan stigen som fortsätter rakt fram så kommer man till Ekudden.
En udde ut i sjön Flaten. Där är det kvällssol på klipporna för den som vill ta ett kvällsbad.


Ekudden ingår i Flatens naturreservat, men stigarna runt Flaten går inte in på Ekudden, dit får man själv ta en avstickare.
Ekudden var på 1740-talet ett arrendetorp under Skarpnäcksgodset. Det blev snart ett sommarnöje för Stockholms borgare.
På 1860-talet var ölbryggare Friedrich Neumüller ägare av godset Skarpnäck, där Ekudden ingick.
1887 uppfördes en ny huvudbyggnad bredvid den gamla och en av Neumüller döttrar bosatte sig här med sin make Carl Gustaf Piehl.
Familjen Piehl tillbringade somrarna här fram till 1955. I april 1956 brändes 1700-talsflygeln ner. Ekuddens övriga byggnader lämnades tomma och vandaliserades. I slutet av 1960-talet brändes även huvudbyggnaden från 1887 ner. Idag existerar entrégrinden, den ståtliga ekallén, överväxta husgrunder och rester efter bryggan i Flaten.


Ekudden ligger vid sjön Flatens norra ände med sina gamla knotiga ekar. Här finns äng- och beteshagar som tillhört de äldre gårdarna. Hagarna vårdas av Naturskyddsföreningens Stockholmskrets och så här på hösten plockas kvistar och grenar ihop och eldas. Man håller även efter skräp som slarviga besökare lämnar efter sig. Medlemmar och andra intresserade är välkomna att hjälpa till med skötseln av kretsängen som de kallar Ekudden. De jobbar på ängen både vår, sommar och höst. Slåtten sker i mitten av augusti, då slår man ängarna med lie.


Genom bl a Naturskyddsföreningens arbete så har det skapats ett ljust landskap, där mångfalden ökar bland växter och småkryp knutna till kulturmarker.


Äldre träd och död ved får stå kvar och ger förutsättningar för många arter av svampar och insekter.


Ner mot vattnet har det legat en park, anlagd på 1800-talet. I detta virrvarr av buskage, ruiner, levande och döda träd finns mycket spännande att hitta. Flera av träden är inplanterade. På en av hällarna ute på udden kan du finna isräfflor; infrusna block på inlandsisens undersida rispade upp tunna linjer i stenen. Deras riktning visar hur isen rörde sig snett söderut, här blir det från Ekudden och ut över sjön.

 

foto: Marianne Palmberg/239