15 november 2023
Ekudden - en naturpärla
Ekudden - en udde i Flaten


Stockholms stad restaurerar gångvägar och bäckar mellan Listudden och Flaten.


Stigarna blir bättre för gående. 


Vattnet leds bort från gångstigarna


För att bibehålla den goda  vattenstatusen i sjön Flaten,
så skapas en våtmark som även ökar den biologiska mångalden,
och renar vattnet innan det hamnar i Flaten.

 

foto: Anne Bringemo/47