1 december 2023
Så har staden påbörjat arbetet med rening av Flaten
och Listudden har fått vattenläcka - mitt i vintern


Under vintern har staden, markägaren, gett en entreprenör uppgift att rena det som kallas näckrosdammen i sjön Flaten.
För att det ska vara möjligt behöver entreprenören använda Listuddens vägar och mark. Entreprenören har nu börjat sitt arbete, och för att kunna komma fram har de plogat några av Listuddens vägar.


Affärsvägen har blivit plogad, ända från infarten vid Flatenvägen och ner till fotbollsplan.
Kan detta vara första gången vägarna plogas på Listuddens koloniområde?


Maskinerna som ska jobba med reningen behöver ta sig ner till ån som rinner genom Listudden.
Ån når de bäst vid fotbollsplanen.


Listuddsån startar vid den stora dammen i korsningen Flatenvägen Orhemsvägen. Vattnet där är främst dagvatten som samlats från Tyresövägen och Skarpnäck. I dammen fastnar lite tyngre material, t ex tungmetaller. Resten av vattnet med sitt innehåll rinner vidare genom Täppan och Listudden och ner mot Flaten. Där Flatensjön börjar finns något staden kallar näckrosdammen. Där sjunker mer av föroreningarna ner i bottenslammet. Det är detta förorenade slam som nu ska tas bort.


Ända ner till ån har plogbilen tagit sig.


Entreprenören behöver utrymme för sitt arbete och sina arbetsmaksiner.
Därför är även stora parkeringen plogad.

 


Trots att sommarvattnet är avstängt har Listudden råkat ut för en vattenläcka.
Det är sommarvattnets ledningar som drabbats, så vintervattnet når vi fortfarande.


Vattnet som letar sig ut från den läckande ledningen rinner över Affärsvägens södra del.

 

foto: Anne Bringemo/47