Senaste uppdatering: 22 januari 2023 11:14 
 

Information till dig som står i kö för att köpa kolonistuga:

Den 2 januari postades fakturorna med årsavgiften som numera är 300 kr. Fakturan måste vara betald senast 28 februari för att du inte ska tappa din köplats. Har du inte fått din faktura före 1 februari bör du kontakta kassören. Har du flyttat så måste du meddela din nya adress till kassören. Det går inte att bara meddela till adressändring.se, Listudden köper inte tjänster från adressändring.se.

 

 2

Vinter i november, hur blir det i februari tro?

 

 2

Listudden.com -> Listudden.se

Listudden har bytt domän.
Det är nu några månader sedan webbsidan bytte från www.listudden.com till www.listudden.se.
Du har kanske inte märkt någon skillnad, för oavsett vilken av de ovanstående adresserna du går in på, så hamnar du på den sistnämnda.

De epostadresser som slutar med @listudden.com är nu flyttade till @listudden.se.
De äldre epostadresserna är borttagna och går inte att använda om du vill få fram ditt brev till mottagaren.
Funktionärernas och styrelsens epostadresser hittar du på funktionärssidan.

 

 2

Inbrott

Får du inbrott i din stuga: anmäl det till polisen och anmäl det till styrelsen
Styrelsen har koll på hur många inbrott det är i området per säsong, något som är bra t ex vid diskussioner med polisen och stadsdelsförvaltningen.

 2

Bommarna är stängda
Bommarna till alla in/utfarter ska vara stängda och låsta dygnet runt.
Ska du in med fordon där du behöver öppna bommen, så gör det med nyckeln och stäng/lås bommen direkt när du åkt igenom.

Vintertoaletter
Som vanligt blir det ett torrdass i några av uthusen under vintern.
Uthus 1,2,4 och 5 kommer ha torrdass antingen på dam- eller herrsidan. Det är olika på olika uthus.
Eftersom innehållet i tunnorna kommer hamna i Listuddens fekaliekompost är det bra om det bara blir fekalier i tunnorna, dessutom blir det en stark doft/stank av urin, så undvik så mycket som möjligt att få urin i tunnorna.

  

Sommarvattnet är avstängt

Sopmolokerna är stängda

 2

På förekommen anledning

Parkslide och andra invasiva växter

Den invasiva växten parkslide finns på flera ställen i vårt område och föreningen för diskussion med stadsdelsnämnden hur detta bäst ska hanteras. Just nu kartlägger vi var den finns. Maila styrelsen och berätta var du sett den inom Listudden.
Om man gräver runt parksliden triggas den så att den växer och sprider sig än mer.
Därför är det bästa just nu att inte gräva upp den. Om du flyttar jord som kan innehålla parksliderötter så ska det göras i tättslutna kärl och lämnas till återvinningens fack för invasiva arter/brännbart så det går direkt till förbränning. Skölj redskap som använts och hantera vattnet så det inte blir spridning den vägen. 
Parkslide får absolut inte läggas i våra kvisthögar.

Läs mer om Parkslide under denna länk.

Det finns växter som EU ser som invasiva, främmande arter och givetvis finns det invasiva arter som inte går under beteckningen främmande. Naturvårdsverket har listat de som anses så olämpliga att de ska utrotas. Naturvårdsverket har också en lista på arter som är eller riskerar bli invasiva, men som ännu inte omfattas av några regler, exempel på dessa är blomsterlupin, parkslide, vresrot. Vi är nog många som har växter som sprider sig till andras tomter genom fröer i luften eller genom sitt rotsystem. Det kan kanske vara växter vi själva planterat in, men som sedan växt till sig mer än vad vi tänkt oss - eller ogräs som fått fäste i vår koloniträdgård.

Länk till FORs information om invasiva främmande växter

Läs mer på denna länk

 

 

Områdesansvariga sökes

Vill du ta lite mer ansvar för ditt område? Se till att det fungerar runt uthuset och få mer kontakt med dina kolonigrannar?

Det bör vara två ombud per område och det behövs några fler på område 1, 2 och 3
Är du intresserad: maila styrelsen

 

 

Har du som medlem förslag på förändringar inom föreningen?
Undrar du över något gällande föreningen?

Som medlem har du möjlighet att påverka, få information, lämna synpunkter
och arbeta aktivt för förändringar som kan leda till förbättringar.

Skriv ner det du undrar över, har synpunkter på, tänker om hur vår förening fungerar.
Det du skrivit kan du under säsong lämna i expeditionens brevlåda eller direkt till expeditionen på dess öppettider. Om du hellre vill lämna dina tankar muntligt så kom till expeditionen under säsong på en lördag mellan kl 11 och 12.
Du kan givetvis även e-posta det du skrivit till styrelsen@listudden.se.

Ibland kan du få svar/information direkt, ibland behöver styrelsen gemensamt diskutera
igenom frågan/synpunkterna innan du kan få svar.

Du kan givetvis även skicka in en motion till årsmötet, föreningens högsta beslutande organ.
Då tas den upp för behandling på kommande årsmöte. Motioner ska vara skriftliga och inlämnade senast 30 september.
 

 
 

Trädgårdsintresset är en sjukdom. Det infekterar dig. Du kommer aldrig undan.
Är du på besök, vandrar din blick över trädgården; du avbryter det viktiga cocktaildrickandet
för den oemotståndliga impulsen att dra i en ogrästuva.
 Lewis Gannit
 

 
Du är besökare nummer
Senaste uppdatering:
22 januari 2023 11:14
 
Alla bilder redigerade med