Senaste uppdatering: 25 september 2023 20:22 
 

Välkommen till Listuddens koloniträdgårds webbsida!
Webbsidan är föreningens ansikte utåt - och inåt!
  Här hittar du information om föreningen, dess verksamhet både idag och tidigare.

På webbsidan kan du hitta information, tips och regler. Om du är van att använda en uppslagsbok så har du inga problem att hitta den information du söker - titta in på rubriken Allmänna regler, information - så hittar du en innehållsförteckning. Under rubriken Dokument, protokoll hittar du årshandlingar och protokoll från tidigare år. Från 2005 och framåt finns ett bildgalleri där mycket av föreningens verksamhet finns dokumenterad. Bilder och berättelser för åren innan webbsidan, finns under en egen rubrik där vi samlat det vi lyckats få fram.

 

Säsongen lider mot sitt slut och...

..nästa säsong börjar med årsmötet i mars, då bland annat en ny styrelse ska väljas. 2024 är det ovanligt många som ska väljas - om det nu ska vara så många som åtta ordinarie i ledamöter i Listuddens styrelse. Kanske bättre med färre ledamöter och fler suppleanter? Idag är det 8 ledamöter och 1 suppleant - bättre borde väl vara 5 ledamöter och 4 suppleanter...
En styrelse ska se till föreningens bästa och bland annat skapa en bra sammanhållning i föreningen. För att en koloniförening ska fungera behöver många olika funktioner skötas och styrelsen har stort ansvar för att helheten fungerar och ska givetvis aktivt och praktiskt delta i verksamheten. I en ideell förening är styrelsemöte något av en samordningsträff mellan det praktiska arbetet som ledamöterna har ansvar för. Styrelseledamöterna ska synas och delta i det praktiska arbete i föreningen. Medlemmarna, kolonisterna ska veta vilka som sitter i styrelsen, vilket jag utgår från att du gör.

Många styrelseledamöter har suttit i mer än en period. Kanske dags för lite nya ansikten i styrelsen, som kan komma med nya krafter för att få vårt Listudden att bli en ännu bättre plats. Kanske är du rätt person eller vet något som skulle vara lämplig! Prata med Bengt i stuga 243 som håller i valberedningen. I valberedningen sitter även Siw i stuga 145 och Carina i stuga 259. Passa på att ta i detta nu, innan Listudden stänger inför vintern!

Antar att du redan har koll på alla som sitter i styrelsen, annars ser du namnen här och hur länge de haft vårt förtroende. Vet du vad var och en har ansvar för och hur mycket arbete de lägger ner på föreningen? Det är väldigt olika, vissa gör oerhört mycket, troligen för mycket. Fråga gärna de som sitter i styrelsen idag vad de bidrar med och vad de har för ambitioner om de blir omvalda.

Listuddens webbsida

Per årsskiftet slutar jag som webbredaktör. Jag har varit nästan totalt fristående från styrelsen. Trots att webbsidan är det som alla - världen runt - får veta om Listuddens koloniträdgårdsförening, så har styrelsen varit förvånansvärt ointresserad. Jag har arbetat helt på egen hand, med Listuddens bästa för ögonen. Det är cirka 50 personer som vare dag tittar in på Listuddens webbsida. Vilka det är vet vi givetvis inte, det är säkert en del kolonister och de som står i kö för att köpa stuga, men även jordägaren staden och helt andra som av någon anledning är nyfikna på Listuddens koloniförening. Uppenbarligen är få i föreningens styrelse intresserade, eftersom vissa styrelseledamöter inte ens verkade veta att det fanns en webbsida när jag träffade dem i mitten av juni. Det var första gången jag fick audiens på ett styrelsemöte för att prata om föreningens viktigaste informationsplats, webbsidan. Tur att jag innan mötet mer eller mindre bestämt mig för att sluta.

En koloniförenings webbsida ska berätta om dess verksamhet och historia. Här ska man kunna hitta information om regler likväl som vad som är på gång. Det finns ingen anledning att ha en flashig sida, utan det är med det strävsamma som bör vara inriktningen.
Hur det blir med webbsidan framöver ligger i styrelsens händer. Jag har lagt ner 100-150 timmar per år med själva uppdateringen, förvaltningen. Utöver det tillkommer raggning av information & bilder, fotografering mm, som nog tar minst lika mycket tid. Den programvara som dagens webbsida är byggd med, uppdateras inte längre av leverantören. Det behövs en konvertering till en nyare programvara för att webbsidan ska leva vidare. Själva konverteringen till en modernare programvara är en nödvändighet, men en engånggrej. Förhoppningsvis fungerar den nya programvaran i något decennium framöver. Förvaltningen är den tunga biten, att ständigt fylla på och uppdatera. Per årsskiftet avslutar jag alltså mitt arbete, men sidan kommer givetvis finnas kvar med det som finns där då. Den lär vara den mest kompletta platsen om föreningen ett bra tag till, även om den inte uppdateras.

Jag har varit webbredaktör i tio år. Innan mig var det nuvarande kassör som skötte webbsidan och det är han som byggde upp den 2005. Webbsidan är den mest kompletta platsen för Listuddens regler, historik och verksamhet. Får jag information så lägger jag in den!
 

 

Det är mycket äpplen i år
Vill du göra must av dina äpplen så finns möjligheten på Torpet i Orhem, där Jill&Björn mustar dina äpplen. Läs mer om detta på Torpet i Orhems facebook-sida.

Har du fått för mycket frukt och vill skänka bort den, så kolla på Rädda Fallfrukten (aktavara.org) där det finns en fruktförmedling.

Dålig frukt, fallfrukt, som ska slängas, lämnas lämpligast på Återvinningen i Högdalen eller Östberga som har särskilda behållare för frukt som ska slängas - och som rötas till biogas, som i sin tur blir drivmedel för bussar, sopbilar mm. Kan du inte själv frakta frukten dit, kanske du kan få hjälp av nån kolonigranne.
Frukten får inte läggas på kvisthögarna och inte i matkomposten (som blir för tung och fylld för att det funka).

 

Nya taxeringsvärden från 2024

Meddelande från ordförande Ewa:
Hej alla,
Många är nu upprörda över nya taxeringevärden. Vi i styrelsen har gjort vad vi kan med skriftliga protester till skattemyndigheten. Vi har också kontakt med andra föreningar och Stockholms koloni och Koloniträdgårdsförbundet i frågan. När de driver frågan bli vi flera tusen kolonister tillsammans. Vi ligger i ett värdeområde med många dyra villor och radhus och blir beskattade utifrån dessa. Taxeringen har inget med vår egen värdering av hus att göra. Vi har ju ett hembudsförfarande utan budgivning. Taxeringen kan vi tänka är 75% av det pris vi minst skulle få ge om huset såldes på fria marknaden, såsom i t ex Göteborg och Karlstad, där de kostar 1 miljon eller mer. Vi får betala skatt för det egentliga värdet, men behöver inte köpa huset så dyrt. Vi ligger i samma värdeområde som villor och radhus i vår närhet. Koloniförbundet och Stockholms koloni jobbar med frågan. Vi och de skulle vilja att kolonistugor i Stockholms hade ett eget värdeområde. Vi får se hur det går med det. Läs mer på SKs webbsida.
Hälsningar Ewa Asplund, ordförande Listudden

-------------

Vi har stugor och trädgårdar som vi kan vara på och odla på under stor del av året. Vi har köpt dem till en billig penning och vi kommer sälja dem för en billig penning - i jämförelse med om det var en villa, radhus, fritidshus med trädgård. Den kostnad vi har för stuga+trädgård är ett arrende och avgifter till föreningen som då står för vatten, sopor, toaletter, vägar med mera, samt eget el-avtal och taxeringsavgiften. Hur stor blir kostnaden totalt för dig per år? Vad kostar det att hyra en stuga en vecka eller två? Vad kostar sophämtning per år för en villa, radhus, fritidshus? Jämför man med det, så är det verkligen förmånligt för oss som kolonister.
Hälsningar webbredaktör L8

 

 

Näckrosdammarna i Flaten ska renas

Stadsdelen och Stockholmvatten kommer att rengöra näckrosdammarna i Flaten närmaste halvåret. Näckrosdammarna ligger vi bryggorna i Flaten närmast oss, där ådiket går ut.
Från mitten av september till maj kommer grävskopor och lastbilar köra på Kioskvägen och Affärsvägen. De kommer även använda fotbollsplanen (dock inte för fotbollsspel). En slang kommer suga upp vatten och slam från Flaten med tillflöden. Slammet kommer samlas i en stor säck som körs bort. Parkeringsplatserna vid fotbollsplanen kanske inte kommer kunna användas under tiden, eftersom fordonen kan behöva komma in den vägen. Fordon kommer även gå in vid kvisthögen vid stora parkeringen.


En säck kommer samla det slam som sugs upp ur Flaten med tillflöden.
Antar att den kommer placeras på fotbollsplanen.

 

Listudden på facebook - ny informationsplats
Listudds-nytt distribueras ju ut någon gång i månaden och sätts upp på anslagstavlorna samt skickas till de kolonister som anmält sin epostadress till föreningen.

I dagarna har det kommit ett nytt forum där vi kan få aktuell information. Ibland är det ju bra att få informationen snabbt - t ex om sophämtningen falerar eller om det är fel på toaletterna, sommarvattnet... En facebook-grupp har startats, Listuddens koloniträdgårdsförening. Där kan du få direkt information om något händer som vi alla behöver få veta.

Gå gärna in och gilla och bli följare av den nya facebook-gruppen

 

Matkompost
Sedan någon månad har Listuddens två matkomposter, en vid kioskinfarten och en vid infart två - alltså bredvid molokerna för hushållssopor.

I matkomposterna kan du lägga matavfall i stängd papperspåse. Absolut inga plastpåsar och inga äpplen.
Innehållet i matkomposterna hämtas och förvandlas till biogas och därför är det viktigt att lägga rätt avfall i behållarna.
Om den matkompost du går till är full, så lämna ditt avfall i den andra. Lägg inga påsar utanför om det är fullt, ta hem påsen och vänta till komposten är tömd. Tömning ska ske på tisdagar.

I foldern som delats ut står att man kan lämna lite äpplen i matkomposten. Detta fungerar bara för villor som har egna kärl. Om vi som är många som delar på matkompostens kärl lägger fallfrukt i matkomposten så blir det för tungt och för mycket.

 

Parkslide och andra invasiva växter

Den invasiva växten parkslide finns på flera ställen i vårt område och föreningen för diskussion med stadsdelsnämnden hur detta bäst ska hanteras. Just nu kartlägger vi var den finns. Maila styrelsen och berätta var du sett den inom Listudden.
Om man gräver runt parksliden triggas den så att den växer och sprider sig än mer.
Därför är det bästa just nu att inte gräva upp den. Om du flyttar jord som kan innehålla parksliderötter så ska det göras i tättslutna kärl och lämnas till återvinningens fack för invasiva arter/brännbart så det går direkt till förbränning. Skölj redskap som använts och hantera vattnet så det inte blir spridning den vägen. 
Parkslide får absolut inte läggas i våra kvisthögar.
Läs mer om Parkslide under denna länk.

Det finns växter som EU ser som invasiva, främmande arter och givetvis finns det invasiva arter som inte går under beteckningen främmande. Naturvårdsverket har listat de som anses så olämpliga att de ska utrotas. Naturvårdsverket har också en lista på arter som är eller riskerar bli invasiva, men som ännu inte omfattas av några regler, exempel på dessa är blomsterlupin, parkslide, vresrot. Vi är nog många som har växter som sprider sig till andras tomter genom fröer i luften eller genom sitt rotsystem. Det kan kanske vara växter vi själva planterat in, men som sedan växt till sig mer än vad vi tänkt oss - eller ogräs som fått fäste i vår koloniträdgård.

Länk till FORs information om invasiva främmande växter

Läs mer på denna länk
 

 

Har du som medlem förslag på förändringar inom föreningen?
Undrar du över något gällande föreningen?
Som medlem har du möjlighet att påverka, få information, lämna synpunkter
och arbeta aktivt för förändringar som kan leda till förbättringar.

Skriv ner det du undrar över, har synpunkter på, tänker om hur vår förening fungerar.
Det du skrivit kan du under säsong lämna i expeditionens brevlåda eller direkt till expeditionen på dess öppettider. Om du hellre vill lämna dina tankar muntligt så kom till expeditionen under säsong på en lördag mellan kl 11 och 12.
Du kan givetvis även e-posta det du skrivit till styrelsen@listudden.se.

Ibland kan du få svar/information direkt, ibland behöver styrelsen gemensamt diskutera
igenom frågan/synpunkterna innan du kan få svar.

Du kan givetvis även skicka in en motion till årsmötet, föreningens högsta beslutande organ.
Då tas den upp för behandling på kommande årsmöte. Motioner ska vara skriftliga och inlämnade senast 30 september.
 

 


 

Trädgårdsintresset är en sjukdom. Det infekterar dig. Du kommer aldrig undan.
Är du på besök, vandrar din blick över trädgården; du avbryter det viktiga cocktaildrickandet
för den oemotståndliga impulsen att dra i en ogrästuva.
 Lewis Gannit
 

 
Du är besökare nummer
Senaste uppdatering:
25 september 2023 20:22
 
Alla bilder redigerade med