Senaste uppdatering: 03 oktober 2022 10:11 
 

Nytt domännamn från 1 september https://listudden.se

 2

Sommarvattnet stängs av 9 oktober
På eftermiddagen söndag 9 oktober stängs sommarvattnet av.

Stäng gärna av ditt eget vatten vid tomtgränsen innan och koppla bort slangar. Se till att kranen på stolpen är stängd. Det underlättar till- och frånkopplingen vår och höst och förhoppningsvis blir det inte någon onödig översvämning runt eller i din stuga.

Sopmolokerna stängs 9 oktober

Bommarna är stängda

Bommarna till alla in/utfarter ska vara stängda och låsta dygnet runt.
Ska du in med fordon där du behöver öppna bommen, så gör det med nyckeln och stäng/lås bommen direkt när du åkt igenom.


 

 2

Höststädning på Ekudden

Lördag 29 oktober kl 10-14 kommer Stockholms naturskyddsförening att genomföra sin årliga skötsel av ängen på Ekudden.
Du är välkommen att hjälpa till att plocka ihop kvistar, grenar från årets röjningar och rensa skräp från stranden.

När elden har övergått till glöd är det mysigt att grilla, så fyll din matsäck med termosdricka och något att grill. Ta med oömma kläder. Naturskyddsföreningen står för redskapen.

 

 2

Mätarbrunnarna tätas

Stockholm stad har entreprenörer på området just nu. De tittar igenom våra mätarbrunnar, de ställen där vattnet sätts på och av vår/höst. Mätarbrunnarna är vattenfyllda och då blir det onödigt jobbigt att hantera vattnets på- och avstängningen.

 2

På förekommen anledning

Parkslide och andra invasiva växter

Den invasiva växten parkslide finns på flera ställen i vårt område och föreningen för diskussion med stadsdelsnämnden hur detta bäst ska hanteras. Just nu kartlägger vi var den finns. Maila styrelsen och berätta var du sett den inom Listudden.
Om man gräver runt parksliden triggas den så att den växer och sprider sig än mer.
Därför är det bästa just nu att inte gräva upp den. Om du flyttar jord som kan innehålla parksliderötter så ska det göras i tättslutna kärl och lämnas till återvinningens fack för invasiva arter/brännbart så det går direkt till förbränning. Skölj redskap som använts och hantera vattnet så det inte blir spridning den vägen. 
Parkslide får absolut inte läggas i våra kvisthögar.

Läs mer om Parkslide under denna länk.

Det finns växter som EU ser som invasiva, främmande arter och givetvis finns det invasiva arter som inte går under beteckningen främmande. Naturvårdsverket har listat de som anses så olämpliga att de ska utrotas. Naturvårdsverket har också en lista på arter som är eller riskerar bli invasiva, men som ännu inte omfattas av några regler, exempel på dessa är blomsterlupin, parkslide, vresrot. Vi är nog många som har växter som sprider sig till andras tomter genom fröer i luften eller genom sitt rotsystem. Det kan kanske vara växter vi själva planterat in, men som sedan växt till sig mer än vad vi tänkt oss - eller ogräs som fått fäste i vår koloniträdgård.

Länk till FORs information om invasiva främmande växter

Läs mer på denna länk

 

 

Vägsalt får absolut inte spridas på Listudden!

På förekommen anledning:
Parkingenjör Peter Mellin på Stadsdelsförvaltningen meddelar att vägsalt (eller annat salt) inte får spridas i koloniområdet, vare sig på vägar, rabatter eller som dekoration - oavsett årstid. Saltet går ner i grundvattnet. Listudden ingår i Flatens naturreservat.

 

Områdesansvariga sökes

Vill du ta lite mer ansvar för ditt område? Se till att det fungerar runt uthuset och få mer kontakt med dina kolonigrannar?

Det bör vara två ombud per område och det behövs några fler på område 1, 2 och 3
Är du intresserad: maila styrelsen

 

 

Har du som medlem förslag på förändringar inom föreningen?
Undrar du över något gällande föreningen?

Som medlem har du möjlighet att påverka, få information, lämna synpunkter
och arbeta aktivt för förändringar som kan leda till förbättringar.

Skriv ner det du undrar över, har synpunkter på, tänker om hur vår förening fungerar.
Det du skrivit kan du under säsong lämna i expeditionens brevlåda eller direkt till expeditionen på dess öppettider. Om du hellre vill lämna dina tankar muntligt så kom till expeditionen under säsong på en lördag mellan kl 11 och 12. Hur expeditionen kommer vara öppen under säsongen 2022 beror på smittoläget runt covid.
Du kan givetvis även e-posta det du skrivit till styrelsen@listudden.se.

Ibland kan du få svar/information direkt, ibland behöver styrelsen gemensamt diskutera
igenom frågan/synpunkterna innan du kan få svar.

Du kan givetvis även skicka in en motion till årsmötet, föreningens högsta beslutande organ.
Då tas den upp för behandling på kommande årsmöte. Motioner ska vara skriftliga och inlämnade senast 30 september.
 

 
 

Om alla människor hade en trädgård att ta hand om
skulle världen äntligen få leva i fred !
 
John Beverley Nichols
 

 
Du är besökare nummer
Senaste uppdatering:
03 oktober 2022 10:11
 
Alla bilder redigerade med