Vad krävs av oss kolonister på Listudden för att nå miljödiplomeringens obligatoriska nivå?


 

Gödsling och jordförbättring
Använd naturliga gödselmedel. Köksträdgården ska odlas med växelbruk. Gröngödsla tomma jordytor.

Kompostera
Alla lotter ska använda minst en enkel kompost för det egna trädtgårdsavfallet.

Bevattning
Samla regnvatten i tunnor. Vattna orentligt och sällan och aldrig i solsken. Vattna på kvällen eller tidigt på morgonen.

Gräsklippare
Använd i första hand handdriven gräsklippare. Eldriven gräsklippare är bättre för miljön än akrylatbensindriven klippare.

Grillning
Använd miljömärkt eltändare, tändpapper med stearin istället för paraffin eller braständare av trä när du ska tända grillen.

Sopor
Hushållssopor slänger vi i någon av våra två låsbara sopmoloker. Vid kiosken finns återvinningskärl för källsortering av tidningar, pappförpackningar, glas, plast och batterier. Miljöfarligt avfall lämnas på något av kommunens miljöstationer.

Bilkörning
Det är tillåtet att köra bil på området, men så lite som möjligt och bilen parkeras på områdets parkeringsplatser. Hastighetsbegränsningen är 10 km/h. Samåk gärna vid inköp av jord mm.

Miljömärkta godkända produkter
Vid bekämpning av skadedjur ska miljömärkta godkända produkter användas. Lika så när du gödslar och bygger på kolonilotten eller koloniområdet. Samma sak gäller användning av hushålls- och hygienprodukter.

Kunskap
Kunskap om miljödiplomeringens olika innehåll är viktig. Delta i föreningens olika aktiviteter så når vi målet att bli miljödiplomerade på grundnivån 2014!