Testa hur miljövänlig din trädgård är


 

 

 

 •  Jag använder inte konstgödsel.
   

 •  Jag använder inga kemiska bekämpningsmedel.
   

 •  Jag komposterar allt trädgårdsavfall.
   

 •  Jag odlar med växtföljd i köksträdgården.
   

 •  Jag samodlar olika grönsaker med kryddor och blommor för att minska angrepp.
   

 •  Jag odlar motståndskraftiga sorter av frukt, bär och potatis.
   

 •  Jag tar vara på regnvatten för bevattning.
   

 •  Jag vattnar alltid på kvällen eller tidigt på morgonen och aldrig i direkt solsken.
   

 •  Fröställningar av sommarblommor och perenner lämnas kvar på hösten till fågelmat.
   

 •  Ett litet stenröse/kallmur finns som boplats till jordlöpare.
   

 •  Jag har en liten damm eller fågelbad på kolonilotten.
   

 •  Jag odlar växter som lockar fjärilar, bin och andra nyttodjur.
   

 •  Jag har satt upp fågelholkar.
   

 •  Jag använder hand eller elgräsklippare.
   

 •  Jag använder bara miljövänliga rengöringsmedel.
   

 •  Jag använder den egna urinen som gödsling.
   

 •  Bra miljöval väljs till grillen (kol, tändvätska, papper).
   

 •  Allt gråvatten (disk och tvätt) används för bevattning.
   

 •  Jag cyklar eller tar bussen till kolonilotten.
   

 •  Om jag kör bil, kör jag aldrig fortare än 10 km/h.
   

 •  Om jag kör bil, parkerar jag alltid på min hyrda p-plats.