Femte Tvärvägen
En kort liten väg som klämmer sig upp mellan stugorna 303-307 och 308-311. Med lite fantasi kan man tänka sig att den fortsätter vid stugorna 258-260.
 

Till Vägsidan