Affärsvägen
Detta är den längsta vägen inom området. Den börjar vid infart 2, går mellan Flatenvägen och stugorna 44-51 varefter den svänger söderut tills den möter Skogsvägen där den tar slut.

Till Vägsidan