Selins Väg
Selins väg är den näst längsta vägen. Den börjar vid infart 1 och följer i princip Listuddskanalen tills den slutar vid Affärsvägen.
Är det någon som vet något om vem Selin var?
Kontakta i så fall gärna webbmaster.


Till Vägsidan