Norra infarten vid gångbron

Här brukar det vara några parkeringsplatser och en sopcontainer på sommaren.

I bakgrunden skymtar vi Tyresövägen.

Men nu är det bommat in på 1:a Tvärvägen...

...och på Mellanvägen

Till Startsidan