Parkeringsplatser 17 juli 2005

På helgen 15-17 juli gjorde vi, dvs Walfrid/166 och Åke/165 i ordning en av parkeringsplatserna på området.
Här kan ni se hur vi kämpade i värmen och hur det blev. Av olika orsaker gjorde vi en del avsteg från de ursprungliga direktiven. Varför framgår nedan. För er som fick arbetslust av att se detta mästerverk bli till så rekommenderar jag å det starkaste att först göra en enkel skiss på hur och var stolparna skall stå.

Sådana här stolpspett skulle med otrolig kraft bankas ner i marken på bestämda ställen. Ursprungligen var det tänkt att det skulle vara 480 cm mellan varje, men då detta ställde till med problem hur plankorna skulle skarvas så krympte vi avståndet till ca 400 cm.

Här är det ett som har kommit på plats. Stolpen bankas i hållaren och den skall vara så lagom lång att överkanten hamnar 50 cm över markytan. På grund av topografin finns det dock risk att detta mått inte blir exakt. 

Vi försökte hålla en jämn höjd över marken vilket innebar att det ibland blev vågrätt och ibland en liten lutning.
Plankorna fästes i stolparna med två franska träskruv 10*100 mm med varsin bricka.

Från början var det det tänkt att använda spikbleck för att skarva med. Då dessa inte hade anlänt när vi började  så skarvade vi med 40 cm långa plankstumpar istället. Personligen har jag en känsla av att det blev en starkare skarv på detta sätt.

De skruv som vi använde var 100 mm långa och stack därför ut lite på baksidan. Om ni tänker göra likadant rekommenderar jag att ni använder 90 mm långa skruv.

Mycket ritande, sågande och bankande.

Hörnet blev så här.

Sedan var det bara att kratta och städa upp...

Sätta tillbaka skyltarna...

...av vilka några fick nya fräscha skyltar,
var dessa nu kom ifrån..

...och sist målade vi vita markeringar mellan parkeringsplatserna och sedan var det klart.

Det var många andra flitiga kolonister i farten även denna helg. Här är det grannen Bo som svartmålar sin skorsten.

 

Foto & bildtexter: Åke Holm & Anne-Charlotte Bennerstam/165


Till Startsidan