Vinterbilder från Listudden januari 2006

 


vackra vinterbilder från Listudden


än har inte bäcken frusit, vattnet porlar på.


till och med grindstolpen frös

 


våren kom så småningom, blåsipporna är från maj


foto: Anne-Charlotte Bennerstam