Några bilder från Årsmötet 19 mars 2006

Årets årsmötesordförande Monica Karlsson var assisterad av vår sekreterare Pia Lindblom. Det var 97 röstberättigade närvarande och det blev ett omfattande möte med många diskussionsinlägg.
Efter förhandlingarna fick vi en kort presentation av Rose-Marie Lithén från Skarpnäcks stadsdelsförvaltning och...
Anna Richert Stintzing om ett planerat projekt om möjligheten att anordna avlopp inom delar av Listuddens koloniområde.
Årets kolonist, eller rättare sagt 2005 års
kolonist, blev Marianne Palmberg stuga 239.
Sedan avslutades det hela med lottdragning, här kan priserna beskådas.
Tre fjärdedelar av den nya styrelsen som nu består av fem ledamöter och tre suppleanter. Från vänster Ulla Larsson, Catharina Neidenmark, Ewa Asplund, Gun Svensson. Sittande Ann Drott och Pia Lindblom. Kenneth Lexander var inte närvarande och Anne Bringemo hann avvika innan fotografen lyckades samla alla till fotot.
Foto och Bildtext Åke Holm/165

Till Startsidan