Listuddsdagen 1 augusti 2009


 

 

 

 

 


Foto: Walfrid Monthén/166