Ombyggnaden av herrarnas dusch i 4:an
del 1 - 8-10 augusti 2009


Walfrid påbörjar grävande för att få fram avloppsröret

Walfrid och Brollan kopplar slang

Den här väggbeklädnaden river vi ner tyckte Uno...

...och det här konstiga tar vi bort...

...väggen är inget att ha...

...å det här konstiga hålet, vad skall det vara bra för?

Golvet tar vi också bort...

...som sagt var.
(fortsättning följer förhoppningsvis)
Foto: Walfrid Monthén/166
Bildtext: Åke Holm/165