4 maj 2017


Boende på baksidan av uthus 3


så vitt vi vet, betalar denne ej arrende och
är ej medlem i Listuddens koloniträdgårdsförening

foto: Mia Öhman/175