6 maj 2017


Årets första ga - gemensamt arbete


dagens och årets uppgifter att välja


utrustning för intensiv naturskötsel


fönsterfix


trappen till expeditionen blir äntligen klar
efter förra årets skada då en bit av eken trillade ner.


kvistar som i ett stort skatbo


efter fullgjort arbete, lite förning

foto: Åke Holm/165