22 juli 2018


Boulebanan ses över
inför kommande matcher


Boulebanorna behöver vårdas


Det behövs någon som talar om hur man gör


Även kringutrustningen ses över


Banorna klara för nästa match!


Här är de som fixade det hela.

foto: Lotta Karlsson/95