29 juli 2018


Skarpnäcks Hembygd
visar Listuddens koloniområdeNätverket Skarpnäcks hembygd
vandrar och guidar genom vårt område
under temat "Koloni är medicin"


samling vid infart 1


uppskattningsvis 60-80 personer deltog,


så blir det promenad i området


Torbjörn Hallström från Skarpnäcks hembygd berättade
flankerade av Ewa och Fritte


givetvis visades avloppslösningsprojektet från 2007 vid uthus 4


här är åhörarna samlade vid uthus 5


sedan vidtog stigningen upp till Listuddsvägen


efter vandringen fanns möjlighet att fika vid föreningshuset


Torbjörn Hallström
Nätverket Skarpnäcks hembygd

 

foto: Marianne Andersson/298