september 2019
Walfrids ek

Vid fotbollplanen, lekplatsen så ståtar en ung ek.
Den planterades där för 10-15 år sedan av Walfrid
och sakta växer den i storlek och omfång.
Vi kan se det som Listuddens bidrag till
föryngringen av ekarna i vårt område.
Vi ser fram emot när den blir stor och ståtlig
om några decennier!
Lika ståtlig som dess äldre släktingar i området.

 

foto: Walfrid Montén/166