15 september 2019
Höstens ga - gemensamt arbete


Här står tjejerna som delade ut jobben.


Här är de som förbereder korven och fikat efter.


Det var tillräckligt varmt för att måla.


Skjutbanan har fått tak!
Plåttaket blåste av vintern 2009/2010
och nu har vi äntligen fått möjlighet att sätta på nytt tak.
Tack för det!


Eftersom det är nytt tak, så behövs det målas lite.


Bäst att få bort resterna av midsommarstången innan vintern.

 

foto: Anne-Charlotte Bennerstam/165