september 2019
Bommar på plats


Bommen vid kiosken är åter stängd och låst.
Den fick vi ju ny till förra vintern.


En ny bom är installerad på Affärsvägen,
från infart 2.


Mellanvägen har fått en ny bom, trots att det
var en ny till förra vintern.
En klantig entreprenör körde på den gamla...


Första tvärgränd vid infart 2 har också fått en ny bom.


Infart 1, Selins väg har också fått en ny bom
som är installerad och låst för säsongen.


På andra infarter finns det andra hinder
som gör att vägarna är spärrade för vintern.

Vi hoppas dessa stopp kommer hindra obehöriga från att komma in i området,
och att de som passerar med nyckel stänger bommarna efter sig.

 

foto: Anne-Charlotte Bennerstam/165