oktober 2019
Vintertoaletter och fekaliekompost


Så är vattnet avstängt och därmed även vattentoaletterna.
Även i år finns det torrdass, vintertoaletter i flera uthus.


I uthus 1 hälsar man behövande välkomna.
Strö finns tillgängligt i båset och tydlig information finns
att kissa gör man inte här!

Urin är inte välkommet eftersom det fyller hinken för fort
och dessutom blir det tungt och svårhanterad av den som sköter vintertoan.

 


Bakom denna dörr i uthus 4 finns vår fekaliekompost.
Det är hit det som hamnar i dasstunnorna förs.


Innanför dörren finns flera dasshinkar (och lock)
och i trälådan hamnar fekalierna. Antar att du därmed förstår
varför man inte vill ha vätska, urin i dasshinkarna.


Efter en tid i trälådan ovan flyttas fekalierna till dessa
kompostkärl och där får de vila ett tag till innan de blir mull
och kan användas som jordförbättring.

Vill du läsa mer om hur Listudden fick sin fekaliekompost
så gå in på denna länk om va-projektet 2006/2007
.

Vi tackar ödmjukt den kolonist som sedan start haft hand om fekaliekomposten!

 

foto: Anne-Charlotte Bennerstam/165