3 november 2021
Våra uthus är utan vatten
nu är det torrdass som gäller


Uthus 1 ligger på Tvärväg 2, vid Selins väg.
Där finns ett torrdass på damsidan.
 


Uthus 2 ligger mellan Föreningsvägen och Tvärväg 2.
Även här finns torrdasset på damsidan
 


I uthus 3 på Affärsvägen finns det inte någon vintertoalett.
 


Uthus 4 ligger på Mellanvägen, nära Selinsväg.
Här finns torrdasset på herrsidan.
 


Uthus 5 ligger också på Affärsvägen, men vid Tvärväg 8.

 

foto: Anne-Charlotte Bennerstam/165