4 november 2021
Listuddsån är stängd för säsongen


Sopmolokerna är stängda för säsongen.
Både vid infarten från Flatenvägen ...


och vid infarten från Orhemsvägen.
Återvinningskärlen går däremot att använda året om,
det är något kommunen sköter och de är ju till för alla, inte bara kolonister.

 


När sommarvattnet är avstängt så finns det vatten att hämta på två ställen.
Dels vid uthus 5 ...


och dels på Tvärväg 3.


Våra sommarvattenkranar ska vara frånkopplade de slangar vi använder under säsong.
Kranen ska vara avstängd.

 


Infarterna är låsta. Bommarna är stängda och det krävs nyckel för att komma igenom.

 

foto: Anne-Charlotte Bennerstam/165