5 december 2021
Snön har kommit
och Stockholms vatten rensar Listuddsån


Nedanför fotbollsplan står en stor grävare.


Marken är hyfsat frusen så maskinen kan ta sig fram längs åkanten
och få bort sly som vuxit upp under många år.
Strax nedanför Kioskvägens bro och långt ner mot Flatens vattenområde rensas det.


Det ser kalhugget ut nu, men flödet i ån kommer bli bättre,
vilket gynnar oss och minskar översvämningsrisken.


Om det fanns näktergalar här i somras så kommer de bli förvånade
när de kommer tillbaka i vår.


Vi har ju bäver i ån. Om de bara använt denna sträcka
för genomresa eller varit uppe och gnagt på träden här vet vi inte.
Det verkar mest ha varit sly längs ån på denna sträcka.


På andra sidan fotbollsplanen ligger stugorna i vintersömn.


På andra sidan ån syns stugorna på Ekens koloniträdgårdsförening.


En privat bro över ån och lite längre bort skymtar bron på Kioskvägen.


Bouleplanen syns mellan de fällda grenarna.


Bouleplanen ligger vit i sin vintervila.

 

foto: Anne-Charlotte Bennerstam/165