22 maj 2022
Pyralider - giftet som finns i vår trädgårdsjord

Ogräsbekämpningsmedlet Pyralider konstaterades i gödsel, jord och växtnäring förra året, vi har varit drabbade i några år.
Tomater, paprika, gurka fick konstiga former och odlingarna förstördes. Några få miljarddelar  (ug/kg) räcker för att känsliga växter ska bli skadade. Tiotusentals fritidsodlare har drabbats de senaste åren. Ämnet ingår i ogräsmedel som används inom svenskt och europeiskt lantbruk. FOR (Fritidsodlingens riksorganisation) har genomfört studier, analyser som visat detta. Något som uppmärksammats internationellt.


Stockholms Koloniträdgårdar har engagerat sig starkt i denna fråga och denna dag kom dess ordförande Katja Jassey till Listudden och berättade om Pyralider och hur man kan undvika drabbas av de skador som uppkommer.


12 kolonister kom och lyssnade på Katja i föreningshuset.


Gifterna dödar inte bara ogräset på åkern. De tas även upp av de odlade grödorna, främst spannmål och raps. Grödorna blir till foder som djuren äter. Pyraliderna hamnar sedan i deras spillning, som sprids på åkrar och i våra trädgårdar - och giftet fortsätter att spridas.

Pyraliderna finns i kretsloppet - de måste bort!
Koloniträdgårdsförbundet har tagit initiativ till en namninsamling som ska överlämnas till klimat- och miljöminister Annika Strandhäll och näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson på Världsmiljödagen den 5 juni. Se mer på webbsidan www.pyralidstopp.nu.

 

foto: Ewa Asplund/295