26 maj 2022
Gökotta på Ekudden
Kristi Himmelsfärds dag


I arla morgonstund samlades ett 20-tal Listuddare på Ekudden, den lilla udden ut i Flatensjön.


Gökottan avnjöts i den gröna, sköna omgivningen med fåglarnas sång. 


Frukostbordet stod dukat


Enligt traditionen är det tipspromenad från Listudden till Ekudden.
Vinnaren fick välja bland bordets vinster.


Andra plats på tipspromenaden delades av tre personer.


Arrangörerna för gökottan var uppe med solen, glada och pigga.

Tipspromenadens frågor - och svar:
 1. Hur mycket högre klimatpåverkan har chips jämfört med potatis?
Svar: 20 gånger (1)

2. Hur många kilo kött konsumerar vi i Sverige per person och år?
Svar: 50-55 kg (2)

3. Hur många länder i Afrika genomkorsas av ekvatorn?
Svar: 6 länder (2)

4. Hur stor andel av den mat som producerar når inte våra magar?
Svar: 1/3 (2)

5. Vilket är det största djupet i Victoriasjön?
Svar: 82 meter (x)

6. Hur många kolonistugor finns på Listudden?
Svar: 317 (1)

7. Vad heter blomman? - en bild
Svar: Kungsängslilja (x)

8. Vilka av dessa är inte en invasiv art? - bilder
Svar: Ringblomma (2)

9. Vilken är den största medlemmen i kattfamiljen?
Svar: Tiger (2)

10. Vilken är fågeln? - en bild
Svar: Koltrast (1)

11. Vilken är fågeln? - en bild
Svar: Kaja (2)

12. Vilken är fågeln? - en bild
Svar: Kråka (x)

foto: Ewa Asplund/295