Föreningshuset - bokade dagar 2023
Här kan du kontrollera vilka dagar som är bokade.
Huset disponeras från kl 12 bokad dag till kl 12 följande dag.
Bokning sker hos föreningshusvärdarna på e-post foreningshus@listudden.se.
 
September
F 1 sep  
L 2 sep  Bokad av kolonist
S 3 sep  
M 4 sep  
T 5 sep  
O 6 sep  
T 7 sep  
F 8 sep  Föreningens GA
L 9 sep  Föreningens GA
S 10 sep  
M 11 sep  
T 12 sep  
O 13 sep  
T 14 sep  
F 15 sep  
L 16 sep  Bokad av kolonist
S 17 sep  
M 18 sep  
T 19 sep  
O 20 sep  
T 21 sep  
F 22 sep  
L 23 sep  
S 24 sep  Bokat av föreningen
M 25 sep  
T 26 sep  
O 27 sep  
T 28 sep  
F 29 sep  
L 30 sep  Bokad av kolonist
--------------------
Maj
M 1 maj  
T 2 maj  
O 3 maj  
T 4 maj  
F 5 maj  Föreningens GA
L 6 maj  Föreningens GA
S 7 maj  
M 8 maj  
T 9 maj  
O 10 maj  
T 11 maj  
F 12 maj  
L 13 maj  Bokad av kolonist
S 14 maj  Föreningen föreläsning
M 15 maj  Bokad av föreningen
T 16 maj  
O 17 maj  Föreningens Gökotta
T 18 maj  Föreningens Gökotta
F 19 maj  
L 20 maj  
S 21 maj  
M 22 maj  Bokad av kolonist
T 23 maj  Bokad av kolonist
O 24 maj  
T 25 maj  
F 26 maj  
L 27 maj  
S 28 maj  
M 29 maj  
T 30 maj  
O 31 maj  
Juni
T 1 jun  
F 2 jun  
L 3 jun  Föreningen föreläsning
S 4 jun  
M 5 jun  
T 6 jun  
O 7 jun  Bokad av föreningen
T 8 jun  
F 9 jun  Bokad av kolonist
L 10 jun  Bokad av kolonist
S 11 jun  Föreningen föreläsning
M 12 jun  
T 13 jun  Bokat för midsommarbak
O 14 jun  
T 15 jun  Bokad av föreningen
F 16 jun  
L 17 jun  Bokad av kolonist
S 18 jun  Föreningens midsommarplanering
M 19 jun  
T 20 jun  
O 21 jun  
T 22 jun  Föreningens midsommarfirande
F 23 jun  Föreningens midsommarfirande
L 24 jun  Föreningens midsommarfirande
S 25 jun  
M 26 jun  Bokad av kolonist
T 27 jun  
O 28 jun  
T 29 jun  
F 30 jun  
Juli
L 1 jul  Föreningens sommarmöte
S 2 jul  
M 3 jul  
T 4 jul  
O 5 jul  
T 6 jul  
F 7 jul  
L 8 jul  
S 9 jul  
M 10 jul  
T 11 jul  
O 12 jul  
T 13 jul  
F 14 jul  
L 15 jul  
S 16 jul  Bokad av kolonist
M 17 jul  
T 18 jul  
O 19 jul  
T 20 jul  Bokad av styrelsen
F 21 jul  Kulturkommitténs Listuddens dag
L 22 jul  Kulturkommitténs Listuddens dag
S 23 jul  Kulturkommitténs Listuddens dag
M 24 jul  
T 25 jul  
O 26 jul  
T 27 jul  Bokad av kolonist
F 28 jul  Bokad av kolonis
L 29 jul  
S 30 jul  
M 31 jul  
Augusti
T 1 aug  
O 2 aug  
T 3 aug  
F 4 aug  Bokad av föreningen
L 5 aug  Bokad av kulturkommittén
S 6 aug  
M 7 aug  
T 8 aug  
O 9 aug  
T 10 aug  
F 11 aug  
L 12 aug  Bokad av kolonist
S 13 aug  
M 14 aug  
T 15 aug  
O 16 aug  
T 17 aug  
F 18 aug  
L 19 aug  Föreningen föreläsning + bokad av kolonist på kvällen
S 20 aug  
M 21 aug  
T 22 aug  
O 23 aug  
T 24 aug  
F 25 aug  Bokad av kolonist
L 26 aug  
S 27 aug  
M 28 aug  
T 29 aug  
O 30 aug  
T 31 aug  
 

Till Startsidan