Föreningshuset - bokat
Föreningshuset är stängt för i säsongen.
Möjlighet för att disponera lokalen för kolonister börjar i samband med årsmötet.
Lokalen, huset kan inte disponeras av kolonister förrän efter första ga i maj.
 

Till Startsidan