15 januari 2023
Promenad i Listuddens närområde


Listudden från Orhemsvägen


Många träd fick sig en törn i snövädret för några veckor sedan.


En ståtlig tall, trots att en hel del grenar fallit ner.


Gamla träd är bra för mångfalden.


Gott om vatten i Listuddsflodens delta.

 

foto: Anne Bringemo/47