16 januari 2023
Årets årsmöteshandlingar


Gul-orange är färgen på årets handlingar


Som vanligt är det åtta.45 som står för trycket.


Kassören kuverterar.


Många kuvert blir det...


75 kg post på väg till Listuddens kolonister.

 

foto: Anne-Charlotte Bennerstam/165