18 januari 2023
Återvinningsstationen fungerar även vintertid


Återvinningsstationen vid kiosken är det kommunen som har hand om.
Den kan användas även vintertid. Den töms regelbundet.
Om någon av behållarna är fyllda så kan vi alla kontakta FTI och berätta det, så kommer de och tömmer. Kontaktuppgifter finns på en av behållarna.


Denna dag stod det fler tunga tunnor och dunkar vid återvinningsstationen.
Vi anmälde det och förhoppningsvis hämtades de av kommunens entreprenör någon dag senare.
Man kan nämligen även anmäla 'städning' hos FTI.

 

foto: Anne-Charlotte Bennerstam/165