17 januari 2023
Vår eller vinter på Listudden?


Lite is ligger kvar på Kioskvägen.


Vägarna ligger redan snöfria - och nästan isfria.


Vårfloden fyller redan Listuddsån.


Solen lyser på föreningshuset.


På vissa ställen är det gott om vatten.


Uthus 3 inväntar våren.


Nu när träden inte ännu fått löv så ser man berget i dagen.


Vattnet forsar nedåt Flatensjön.


Den här tiden på året kan hästarna ströva på Listudden utan att störas av kolonisterna.


Våren är på väg!

 

foto: Anne-Charlotte Bennerstam/165