Arrendeavgifter för koloniträdgårdar

Arrendeavgiften förändras varje år den 1 oktober under arrendetiden och framräknas enligt följande:

där:
Basavgiften = den avgift som gällde 1 oktober 2010
Basindex = konsumentprisindex 1 juli 2010 d.v.s. 302,36
Framräkningsindex = konsumentprisindex 1 juli för respektive arrendeår


Till Startsidan