Listuddsnytt - maj 2006
Äntligen har säsongen startat. Vi får påta i trädgården, prata med grannen och njuta av våra trädgårdar.

expeditionen träffar du Anne Bringemo/47 som är expeditonsansvarig. Expeditionen har öppet onsdagar 18-19 och lördagar 11-12.

Vid följande tre tillfällen är du välkommen att göra arbetsplikt: lördag – söndag 6-7 maj, lördag 1 juli samt lördag 2 september. Samling kl.10.

Styrelsen efterfrågar frågeformulären som skickades ut med årsmöteshandlingarna -lägg dem gärna i brevlådan som sitter på föreningshuset. En sammanställning kommer att presenteras på Sommarmötet 16 juli kl.13.

Festfixare! Ett roligt sätt att göra arbetsplikt på är att hjälpa till på Listuddens fester, midsommarfesten på midsommarafton och höstfest 12 augusti. Passa på medan det finns lediga pass. Du som är intresserad anmäl dig till Siw Wåle/145, tel 604 92 81 eller 070-351 30 75 eller via mail siw145@listudden.se . Eller boka pass på expeditionen.

P-Platser. Ni som har p-plats på Listudden var vänlig kontrollera under maj månad att den är märkt med stugnummer. I början av juni gör jag en inventering av lediga platser. Du som vill ha p-plats, byta p-plats eller ej ha din p-plats kvar hör av dig till Siw Wåle/145 eller Bengt Lundgren/243.

Vaktfest. Tack alla ni som har vaktat Listudden i vinter trots snö, kyla och halka. Den långa, kalla snörika vintern har i alla fall medfört att det har varit lugnt på Listudden. Ett inbrott har rapporterats till mig under vintersäsongen och det var i början av november. Siw Wåle/145.
 

Till Startsidan