Fågelholk
 
En fågelholk är en av människan byggd konstruktion där fåglar ska kunna bygga sitt bo för att häcka. Fågelholken är ett försök att efterlikna den typ av naturlig hålighet som arten föredrar, exempelvis en trädhåla, men kan utformas på en mängd olika sätt. Fågelholkar kan sättas upp avprivatpersoner för att locka framförallt mesar, sparvar, svalor och flugsnappare. Det förekommer också att fågelholkar placeras ut i organiserad form, för forskning, för att skapa häckningsförhållanden för hotade arter. Holkar kan även fungera som övervintringsplats för stannfåglar. (från Wikipedia)

Det finns en mängd olika utformningar av fågelholkar. En vanlig variant är en trälåda med ett hål och lutande tak. På moderna holkar är hålet ofta omgärdat av en metallplatta för att hackspettar inte ska kunna hacka upp hålet och ta ägg eller ungar. Beroende på vilken art man vill ska häcka i holken har hålet och holken olika storlekar. Hålstorleken är också viktig för att undvika besök av t ex katt eller ekorre. Holkar med större hål förekommer exempelvis för ugglor och andra större fåglar. Andra varianter är tub eller tunnelformade holkar skapade ur exempelvis uppborrade trädstammar, eller byggda av brädor, anpassade för vissa andfåglar. Det finns också större huslikande konstruktioner placerade direkt på marken för exempelvis ejder. För seglare och svalor finns det sfäriska holkar i plastmaterial som antingen är fritt hängande eller placeras under en taknock. En del använder fågelholken som en utsmyckning i trädgården och väljer fågelholk utifrån sina egna estetiska ideal snarare än att anpassa dem efter vad fåglarna eftertraktar. (från Wikipedia)

Det finns flera sidor på webben där du kan hitta olika typer av av holkbygganden, t ex Naturhistoriska riksmuseets sidaBioresurs har också information om fåglar i holk och hur man lätt bygger en fågelholk. Bilden nedan är från deras webbsida.


olika storlekar för olika fåglar


holk för fladdermöss

 


Till Startsidan