Kvalster på svarta vinbärsbuskar
 
Har du tittat närmare på dina svarta vinbärsbuskar? Är det svullna knoppar på buskarna? I så fall är busken antagligen angripen av vinbärsgallkvalster. Det är allmänt förekommande och det allvarligaste skadedjuret på odlade svarta vinbär. Det är alltså bara svarta vinbär som angrips, inte röda, vita, gröna, inte heller krusbär.

Angripna knoppar sväller under höst och vinter och blir kulformiga. Kvalstren förökar sig och övervintrar i de uppsvällda knopparna. På våren slår inte dessa knoppar ut utan istället myllrar kvalster ut. Kvalstren kan spridas till nya plantor och odlingar med hjälp av vinden eller andra insekter. Kvalstren kan sprida en virussjukdom, revision, som gör att bärskörden minskar och att bladens tandning blir förändrad - busken blir steril.

Inspektera dina svarta vinbär varje vår vid bladsprickningen eller redan på senhösten. Är busken angripen så gräv upp den och forsla bort busken, inte till komposten utan till sopstationen. Det hjälper inte att ta bort knopparna utan hela busken måste bort. Efter att du tagit bort busken bör jorden ligga bar och jordförbättra gärna. Plantera inte en ny svart vinbärsbuske på samma ställe förrän efter minst tre år - köp då en buske som är resistent mot vinbärsgallkvalster. Andra buskar kan planteras efter en säsongs vila.

                                   
                        friska bär                                                                 angripen buske

 


Till Startsidan