Visor om Listudden
av Mona Blomberg fd stuga 209

Mona kom till Listudden i slutet av 1970-talet och hade kvar stugan fram till 2013, då hon sålde och lämnade Listudden efter närmare fyra decennier som Listuddskolonist.

Varje sommar mellan 1989 och 2003 så höll Mona i en välbesökt allsångskväll på Listudden. Förutom allsång var det några Listuddare som uppträdde på kvällarna. 2003 förändrade man allsångskvällen till Cabaré Listudden där Listuddare framträdde med sång- och dansnummer. Mona själv brukade framföra monologer iklädd någon lämplig förklädnad som passade till texten.

 

Till allsångskvällarna skrev Mona nya texter till kända låtar, här är några av dem:

Åh, det är skönt på kollo - här är livet aldrig trist!

Blomstervisa - Himlen är blå, humöret också

Kolonistens vedermödor - Tänk, vad jag trivs bra på kolonien

Året på kolonin - Nu är det åter vår här på vår koloni

Nu är det dags igen att börja sträva

Dammvisa - Listuddsvägens kolonisters klagan

Noaks Ark - På våran koloni är det härligt

Loppmarknad på Listudden

Signaturmelodi - Vårt sångarkapell

Allsångskväll på Listudden

 

 


Till Startsidan