Koloniträdgårdsområdet Skjutbanan å Hammarby
Listuddens område utökades redan 1946 med området som vi idag kallar Östermalm. Det var koloniträdgårdsområdet Skjutbanan som låg i Hammarby, som tvingades flytta och då fick nya jordplättar på Listuddens område.


Här ser man indelningen på det gamla området Skjutbanan.
(tryck på bilden för en mer detaljerad bild)


Kartan med den nya fördelningen på Listudden var tyvärr i betydligt sämre kondition
men kanske går det att se fördelningen som ju är lika än idag.


Protokollsutdrag där Föreningen Skjutbanan upplöses.


Här har man påbörjat arbetet med sina nya tomtområden.
Bilden är från 1947.

 

Bilder och kartor har Marianne Jonsson/263 bistått med

 


Till Startsidan