Tömning av typ Campi-Potti-kärl

Instruktioner finns i skåpet och även på anslagstavlorna.

Gör rent efter er och stäng av vattenkranen samt visar hänsyn.
Töm inte era kärl då det pågår aktiviteter i föreningshuset.
Hänglåset låses upp med nyckeln till sopmoluckerna.

Det är det INTE tillåtet att tömma dylika kärl i uthusen.Tömningsskåpet är placerat på norra gaveln av föreningshusetNyckeln till hänglåset är samma som till sopmolokerna.Öppna kranen uppe till höger med viss försiktighet så att du inte stänker ner. Det är ganska högt vattentryck i slangen.


Till Startsidan