Så här källsorterar du:

Tidningar och returpapper är till exempel tidskrifter, reklamblad och kataloger.

Återvinningskärl finns vid återvinningsstationen vid kiosken.Kartongförpackningar är till exempel pizzakartonger, fling- och pastapaket och wellpappkartonger.
Kartongförpackningar tar mycket plats i hushållsavfallet och i grovavfallet.

Återvinningskärl finns vid återvinningsstationen vid kiosken.Metallförpackningar är till exempel konservburkar, aluminiumformar och aluminiumfolie, värmeljushållare, lock och kapsyler av metall. Metallförpackningar brinner inte upp om det läggs i hushållsavfallet (i Stockholm förbränns soppåsen).
Om metallförpackningar återvinns sparas mellan 75 och 95 procent av den energi som annars skulle gå åt till att framställa ny metall. Det gör metallförpackningar till en av de avfallsfraktioner som är miljömässigt bäst att källsortera.

Återvinningskärl finns vid återvinningsstationen vid kiosken.


Plastförpackningar

Plastförpackningar är till exempel diskmedels- och schampoflaskor, plastpåsar, burkar och lock av plast, glasslådor, saftdunkar, plasttuber, innerpåsar i till exempel müslipaket refillpaket, plastfolie och plastfilm, vakuumförpackningar och frigolit. Plastförpackningar är skrymmande i hushållsavfallet. Eftersom plast tillverkas av olja, är det bra att återvinna plast för att spara på råvaran olja.

Återvinningskärl finns vid återvinningsstationen vid kiosken.Glasförpackningar är glasflaskor och glasburkar av olika slag. Det är viktigt att ha skilda kärl för färgade och ofärgade glasförpackningar. Det färgade glaset förorenar det ofärgade i återvinningsprocessen.

Återvinningskärl finns vid återvinningsstationen vid kiosken.

Dricksglas, spegelglas, fönsterglas och porslin hör inte till glasförpackningar, det ska sorteras som grovavfall. Glasförpackningar brinner inte upp om det läggs i hushållsavfallet (i Stockholm förbränns soppåsen).Elavfall är alla uttjänta produkter som har behövt sladd eller batteri för att fungera samt ljuskällor. Det är till exempel glödlampor, lågenergilampor, halogenlampor, lysrör, datorer, skrivare, mobiltelefoner, laddare, klockor, småelektronik och elektroniska leksaker. Elavfall innehåller mycket tungmetaller och flamskyddsmedel och är därför en av de viktigaste avfallsfraktionerna att källsortera. Det är också den avfallsfraktion som ökar mest i mängd.

Batteriholk finns vid återvinningsstationen vid kiosken.

Elavfall upp till en mikrovägsugns storlek kan lämnas till miljöbilen som en gång per år besöker Listudden. Annars förs det lämpligen till någon av soptipparna av kolonisten själv ex. Högdalen eller ÖstbergaMed grovavfall menas allt hushållsavfall som på grund av egenskaper, vikt eller storlek inte hör hemma i soppåsen. Det är till exempel trasiga möbler, trasiga porslins- och keramikföremål och fönsterglas.

Grovsopor, grovavfall lämnar du själv till återvinningsstationen eller lägger i containern som koloniföreningen beställer en gång per år.Soppåsen är till för hushållsavfall. Det omfattar i princip allt som blir över då man sorterat ut det som går att återvinna liksom farligt avfall, el- och grovavfall. Kvar har man en soppåse med hushållsavfall såsom matrester som inte passar i komposten, blöjor med mera. Hushållsavfallet ska förpackas på ett tillfredsställande sätt innan det läggs i sopmoloken. Dåligt emballerat avfall kan förorsaka skär- och stickskador på hämtpersonalen samt skada vår säck i moloken med bl.a. reparationskostnad för föreningen som konsekvens.

Sopmoloker för hushållssopor finns vid Kioskvägens infart och vid parkeringen, infart tvåMycket av dina sopor består ju av komposterbart material. Som kolonist på Listudden ska du ha en kompost för återvinning av eget trädgårdsavfall. Vill du kompostera allt ditt matavfall så krävs det tillstånd. Läs mer på  www.stockholm.se/ByggBo/Leva-miljovanligt/Kompostering/

Trädgårdsavfall som kan flisas, allt från häckmaterial till grenar upp till 30 cm i diameter kan läggas på någon av föreningens två kvisthögar. Målade, impregnerade, spikade pinnar och brädor får ej läggas i kvisthögen. Inte heller löv, äpplen, jordkokor eller annat komposterbart material. Grenar och kvistar behöver inte avlövas. Stockholms stad hämtar det som läggs på kvisthögarna.

Äpplen och dylikt kompostmaterial får ej slängas i sopmolokerna.


Miljöfarligt avfall:
Miljöfarligt avfall, t ex färgburkar, kemikalier kan lämnas på något av följande ställen:
ICA Skarpnäcks Allé 24, Skarpnäck
Statoilmacken Bogårdsvägen 28, Sköndal
OKQ8-macken Forshagagatan 1, Farsta
Statoilmacken Magelungsvägen 150, Bandhagen (Högdalen)
Någon gång per säsong kommer mobila miljöstationen till Listudden


Till Startsidan