Listudden från förr
Här presenteras bilder och händelser från föreningen från tiden före webbsidan.
Det är en blandning av vad vi hittat i föreningens och medlemmarnas gömmor.


Före koloniträdgårdsområdet

Flaten och området före år 1900
Bagarmossens Hembygdsförening/Gamla Skarpnäcks Vänner

Ekudden, från början en utgård, torp, från 1700-talet under Skarpnäcks säteri.

Listuddens gård (Arne Larsson 2020)

Skarpnäck med omgivning - från Stockholm stad 1980-tal

Skarpnäckfältet - från Wikipedia

 

Listuddens koloniträdgårdsförening

 Föreningen bildades i juli 1944. Markanläggningar på de åkrar som blev vårt område skedde 1943-1944. Vattenledningar drogs till tomtgränsen, viss dränering var gjord och det fanns en början till vägar. Enligt dåtidens förhållanden fick man uppföra stora stugor om max 26 kvm. Somliga byggde nya, andra kom körande på trailer med sina gamla stugor från områden närmare staden vars mark skulle användas till annat. 1944 anlades 226 (241) lotter. Det var främst kolonister uppsagda från koloniområdena Björken i Björkhagen, Valla gärde i Årsta och Skanskvarn vid Gullmarsplan som flyttade till Listudden. 1946 tillkom 59 lotter från Skjutbanan i Hammarby.  "Nybygget" tillkom på 1980-talet. Kommunen har tagit tillbaka några delar av området för egna behov. Idag är det 317 stugor och föreningen arrenderar 117 961 kvm mark av Stockholms stad.

Första arrendeperioden var på 25 år, med start 21 mars 1945. 22 september 1970 var nästa 25-årskontrakt klart. Dock sades detta upp och ett nytt avtal kontrakterades från 1 oktober 1985. Det nuvarande kontraktet gäller också i 25 år, från 1 oktober 2010.

Flygfoton över Listuddens koloniträdgårdsområde

Jubileumsskrift 1945-1975
Jubileumsskrift 1945-1985
Jubileumsskrift 2015 - Listudden 70 år

 Årgångskavalkad berättad av Bertil Johnson inför filmen Kolonikultur år 2000 (se ovan)

Visor om Listudden av Mona Blomberg fd stuga 209

   


   Listuddens historia i bild och skrift:
2002 Bilder från ett svunnet år, 2002
 
2000 Bilder från ett svunnet år, 2000
Kolonikultur 2000 - Ett projekt från Stadsdelen Skarpnäck och dess 14 koloni- och fritidsgårdar. En film på drygt 30 minuter. Ca 14 minuter in i filmen finns en sekvens om Listudden. (Filmen finns med på webbsidan med tillstånd från MediaBox Lars Carlsson enligt telefon maj 2014.)
 
1990-tal Bilder från ett svunnet år, 1999
Artiklar om inbrott och Lugna gatan
Bilder från ett svunnet år, 1998
Bilder från ett svunnet år, 1997
Bilder från ett svunnet år, 1995
Listuddens koloniträdgårdsförening  50 år
Bilder från ett svunnet år, 1994
 
1980-tal Bilder från ett svunnet årtionde, 1980-tal
Ny dansbana 1989
Den gamla dansbana 1986
Duschhus byggs vid idrottsplatsen 1986
Midsommar och 50-årsjubileum, 1985
Listuddens koloniträdgårdsområde 1945-1985
Bilder om Nybygget, start 1983, klart 1985
Birger Undin, en viktig person i Listuddens historia
1980 - filmen Babels hus spelas delvis in på Listudden
 
1970-tal 1976 - filmen "Det är nu livet börjar" spelas in på Listudden, med kolonister som statister
●Stuga 239 som var platsen för filmen "Det är nu livet börjar"
Listuddens koloniträdgårdsområde 1945-1975
 
1960-tal Bilder från ett svunnet årtionde, 1960-tal
●Stuga 70 hos familjen Gillvander år 1966
 
1950-tal Damklubben
Stuga 4, i början av Selinsväg
Stuga 259, Ackes gränd, nära där Skogsvägen mynnar i Listuddsvägen
 
1940-tal Bilder från ett svunnet årtionde, 1940-tal
Listudden utökas med 59 lotter från Koloniföreningen Skjutbanan 1946-47
●Stuga 28 i korsningen Selins väg, 4e tvärgränd
Stuga 148 på Vattenledningsvägen kommer från Iris i Bromma
Stuga 200 korsningen Kioskvägen Affärsvägen kommer från Dalen
 

   


Till Startsidan