Årsmöteshandlingar, protokoll från års- och sommarmöten
2022 Årsmöteshandlingar
Årsmötesprotokoll
Sommarmöte

2021 Årsmöteshandlingar
Årsmötesprotokoll
Sommarmöte, sammanslaget med årsmötet

2020 Årsmöteshandlingar
Årsmötesprotokoll
Sommarmöte, inställt pga covid-19

2019 Årsmöteshandlingar
Årsmötesprotokoll
Sommarmöte
Om miljödiplomering

2018 Årsmöteshandlingar
Årsmötesprotokoll
Sommarmöte

2017 Årsmöteshandlingar
Årsmötesprotokoll
Sommarmöte
Om DNA-märkning

2016 Årsmöteshandlingar
Årsmötesprotokoll
Sommarmöte

2015 Årsmöteshandlingar
Årsmötesprotokoll
Sommarmöte

2014 Årsmöteshandlingar
Årsmötesprotokoll
Sommarmöte

2013 Årsmöteshandlingar
Årsmötesprotokoll
Sommarmöte

2012 Årsmöteshandlingar
Årsmötesprotokoll
Sommarmöte

2011 Årsmöteshandlingar
Årsmötesprotokoll
Sommarmöte

2010 Årsmöteshandlingar
Årsmötesprotokoll
Sommarmöte

2009 Årsmöteshandlingar
Årsmötesprotokoll
Sommarmöte

2008 Årsmöteshandlingar
Årsmötesprotokoll
Sommarmöte

2007 Årsmöteshandlingar
Årsmötesprotokoll
Sommarmöte

2006 Årsmöteshandlingar
Revisionsberättelse
Årsmötesprotokoll

2005 Årsmöteshandlingar
Årsmötesprotokoll
Sommarmöte

2004 Årsmöteshandlingar
Årsmötesprotokoll
Sommarmöte

2003 Årsmöteshandlingar
Årsmötesprotokoll
Sommarmöte

2002 Årsmöteshandlingar
Årsmötesprotokoll

2001 Årsmöteshandlingar
Årsmötesprotokoll

2000 Årsmöteshandlingar

1999 Årsmöteshandlingar

1998 Årsmöteshandlingar

1997 Årsmöteshandlingar

1996 Årsmöteshandlingar

1994 Årsmöteshandlingar

1993 Årsmöteshandlingar

1989 Årsmöteshandlingar

1988 Årsmöteshandlingar

1987 Årsmöteshandlingar

1986 Årsmöteshandlingar

1985 Årsmöteshandlingar

1984 Årsmöteshandlingar

1983 Årsmöteshandlingar

1982 Årsmöteshandlingar

1980 Årsmöteshandlingar

1979 Årsmöteshandlingar

1975 Årsmöteshandlingar

1971 Årsmöteshandlingar

1969 Årsmöteshandlingar

1966 Årsmöteshandlingar

1965 Årsmöteshandlingar